MOVIMIENTO 0

En colaboración coa artista multidisciplinar elise.pdf, o noso director creativo Sergio Marey, graba, dirixe e actúa no video que acompaña unha das última creacións  sonoros da artista. Grabado durante este confinamento, Sergio Marey expresa a través das mans sobre unha saba unha erótica soñada e realista á vez. Mans que xogan, despistan, corren, palpita, proban, curiosean… Mans na disputa entre a realidade e a ensoñación, dun recordo, dun soño…

Música: elise.pdf

Video: sergio Marey