De Galiza eu nacín,
Desta senlleira terra,
de fermosos costumes e tradicións,
que atravesan os meus fíos,
enguedellados de tanta paixón
pola arte, pola cultura

dando lugar a unha contemporánea creación

eu, min, conmigo.
Son arte!
Son a nova luz!
Conceptual imaxinario
dunha transformación
de vellas conversas,
vellas xentes,
vellos paraxes,
de sentimentos
destegalego corazón.
Inzarei de murchas flores o mundo
para que coñezaestanazón