Feira da Bágoa

Feira da Bágoa é unha exposición da artista Pía Piadosa (Lugo, 1991). Sempre na marxe, voluntaria e involuntariamente. O periplo artístico de Pía Piadosa atravesa o Atlántico dende Panamá ata Lugo onde está (des)localizada actualmente. O seu traballo móvese da ilustración á cerámica pasando por experiencias en publicidade e cine. Actualmente é codirectora do encontro de fanzines e autoedición Vaia Vaia de Lugo.

Feira da Bágoa é unha exposición onde poderemos ver as diferentes áreas de traballo da artista: cerámica, fanzines, pintura, gravado… tomando a bágoa como elemento conector que lle serve para falar dos coidados nas relacións humanas. Pezas que xorden da súa observación con fascinación do cotián porque o xenuíno é tamén (e sobre todo) algo de andar pola casa. Pía Piadosa cree no acto creativo dende a unión e o afecto; sen artificios, porque non os precisa. Ten un romance co orzamento baixo, terreo no que se sinte cómoda e no que se move por necesidade, mais moito por convicción. Gústalle traballar con elementos e materiais xa existentes. Nun mundo saturado de imaxes e información, cree que hai moito por dicir dentro do xa dito; cambiándoo, cuestionándoo e dándolle un novo significado. Navega entre a palabra e a imaxe, pois cústalle entender a unha sen a outra. Traballa con cores vivas que trae do trópico para dar calor ao inverno.