ESORDADURA SENTIMENTAL

Escordadura Sentimental é un poemario en formato rolo de 15 m que inclúe poemas escritos entre 2015 e 2020. É unha obra que fala sobre o amor que sentin por unha persoa e que non foi correspondido. Unha amor entre unha persoa queer e un heterosexual. Unha obra de amor e non-amor. Os textos van acompañados por fotografís realizadas ense tempo tamén por min de maneira analóxica e dixital.